Chào mừng Bạn đến với Trung tâm hỗ trợ của TVSI

Chào mừng Bạn đến với Trung tâm hỗ trợ
của TVSI

Chúng tôi có thể
giúp gì cho Bạn?

Vui lòng nhập từ khoá

Vui lòng nhập tên và mã Captcha

Vui lòng điền họ tên
Vui lòng hoàn thành captcha

Hướng dẫn kích hoạt sau khi mở tài khoản E-KYC

Thiết bị

Kích hoạt sau khi mở tài khoản E-KYC

Bạn vui lòng truy cập Email và thực hiện kích hoạt tài khoản theo hướng dẫn thao tác (như trên).

 

Lưu ý:

Bạn nên thực hiện việc thay đổi Mật khẩu đăng nhậpMật khẩu đặt lệnh (mã PIN) ngay trong lần đăng nhập đầu tiên.

 

Tham khảo hướng dẫn thay đổi:

 

► Mật khẩu đăng nhập tại đây

 

► Mật khẩu đặt lệnh (mã PIN) tại đây


Bạn có thể tạo câu hỏi ở đây

Họ và tên *
Số điện thoại *
Số tài khoản TVSI (nếu có)
Tiêu đề
Mô tả*
Vui lòng hoàn thành captcha