Chào mừng Bạn đến với Trung tâm hỗ trợ của TVSI

Chào mừng Bạn đến với Trung tâm hỗ trợ
của TVSI

Chúng tôi có thể
giúp gì cho Bạn?

Vui lòng nhập từ khoá

Vui lòng nhập tên và mã Captcha

Vui lòng điền họ tên
Vui lòng hoàn thành captcha

Hướng dẫn đọc các thông tin trên IFIN

Thiết bị

Đọc các thông tin trên IFIN

Bạn vui lòng truy cập vào trang web IFIN và thực hiện theo màn hình hướng dẫn thao tác

 

IFIN được chia làm 2 phần chính: Dashboard và Chi tiết mã

 

► Hệ thống DashBoard: là hệ thống tổng hợp các số liệu về giao dịch, số liệu về tài chính, đưa ra bảng xếp hạng, đánh giá về các cổ phiếu được niêm yết và giao dịch trên 3 sàn HSX, HNX và UPCOM. Hệ thống DashBoard giúp các nhà giao dịch và đầu tư chứng khoán:

  • Có một bức tranh toàn cảnh về thị trường một cách trực quan nhất.
  • Nhanh chóng nắm bắt tình hình thị trường, tình hình sức khỏe của từng doanh nghiệp niêm yết và giao dịch trên thị trường chứng khoán.
  • Thành công hơn trong việc ra quyết định đầu tư của mình.

 

► Chi tiết mã: bao gồm tất cả các thông tin liên quan đến 1 mã cụ thể. Nhờ đó, quý khách có thể nắm rõ về các doanh nghiệp để rồi quyết định xem có nên đầu tư hay không.


Bạn có thể tạo câu hỏi ở đây

Họ và tên *
Số điện thoại *
Số tài khoản TVSI (nếu có)
Tiêu đề
Mô tả*
Vui lòng hoàn thành captcha