Chào mừng Bạn đến với Trung tâm hỗ trợ của TVSI

Chào mừng Bạn đến với Trung tâm hỗ trợ
của TVSI

Chúng tôi có thể
giúp gì cho Bạn?

Vui lòng nhập từ khoá

Vui lòng nhập tên và mã Captcha

Vui lòng điền họ tên
Vui lòng hoàn thành captcha

Các loại khớp lệnh trong giao dịch chứng khoán

Các loại khớp lệnh trong giao dịch chứng khoán

SÀN

 

THỜI GIAN – LOẠI PHIÊN KHỚP LỆNH

 

 

9h – 9h15

 

9h15 – 11h30

11h30 -13h

13h – 14h30

14h30 – 14h45

14h45 – 15h

HOSE/HSX

 

Phiên định kỳ

Mở cửa

LO/ATO

 

Phiên liên tục

LO/MP

Nghỉ trưa

Phiên liên tục

LO/MP

Phiên định kỳ

Đóng cửa

LO/ATC

HẾT GIỜ

HNX

 

Phiên liên tục

LO/MTL/MOK/MAK

 

Nghỉ trưa

Phiên liên tục

LO/MTL/MOK/MAK

Phiên định kỳ

Đóng cửa

LO/ATC

Phiên khớp lệnh

sau giờ

PLO

UPCOM

 

Phiên liên tục

LO

 

Nghỉ trưa

Phiên liên tục

LO


Bạn có thể tạo câu hỏi ở đây

Họ và tên *
Số điện thoại *
Số tài khoản TVSI (nếu có)
Tiêu đề
Mô tả*
Vui lòng hoàn thành captcha